Kontaktskjema


Vi tilbyr et kontaktskjema for enkel innmelding av hendvendelser til oss.

  • Enkelt å melde saker.
  • Mulighet for å laste opp filer.
  • Mobiltilpasset for innmelding av saker på farten.
  • Du får innblikk i pågående saker.
  • Statistikk bli ivaretatt.

Bookingskjema


I vårt bookingsystem er det mulighet for å booke enkelttimer, dager og gjentagende timer på gjenntatte dager, og så videre. I tillegg får man en effektiv, oversiktlig og helhetlig fremvisning av ledige og opptatte ressurser. Vi tilbyr bookingsystemet kostnadsfritt for våre kunder og 21 skoler bruker dette aktivt og daglig.

Vaktmesterskjema


Vi ser at vaktmestere og driftsledere på våre skoler kan ha bruk for et eget kontaktskjemasystem for å håndtere pågående, fremtidige og løste saker.