Kompetanseheving

Publisert: 01 Apr, 2019
Kategori: Kompetanseheving


Sagene Data er kurs og kompetanse-leverandør inn mot digital undervisningsstøtte.

Våre kursholdere er dyktige pedagoger med mange års erfaring fra læreryrket. Vi kjenner utfordringene i lærerhverdagen Vi bidrar med verktøystøtte i klasserommet og støtter utvikling av undervisningsmetodikken lokalt på skolene, i takt med teknologisk utvikling og fagfornyelsen.

Reel kompetanseheving krever oppfølging over tid.

Med «Sagene Data IKT løft» søker vi, i samarbeid med skolens ledelse, å løfte skolens helhetlige digitale kompetanse gjennom et skoleår. Vi bidrar med innspill til skolens digitale utv...