IKT-rådet

Innlegg i Nyhetsbrev | Jun 19, 2018


IKT-rådet

Sagene Data er nå involvert i IKT-drift på over 100 skoler og vi ønsker å bidra til bedre erfaringsdeling og diskusjon på tvers av skolene. Vi har sett skoler lykkes med IKT og digitale ferdigheter og vi har sett skoler mislykkes. Verdien av et mislykket prosjekt kan i sum være like stor som fra et vellykket prosjekt - hvis erfaringene deles med andre skoler.

Vi ønsker å starte en gruppe hvis formål skal være;

  1. Erfaringsdeling på tvers av skoleslag og kommuner
  2. Kvalifiserte diskusjoner og workshops om digitale ferdigheter i nåtidens og fremtidens skole

Gruppen vil bestå av kjernepers...

Hva er GDPR?

Innlegg i Nyhetsbrev | Jun 15, 2018


Hva er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation og er en forordning fra EU, som nå også blir gjeldende lov i Norge. GDPR handler om personvern - og er et stort gode for oss som privatpersoner.

Kort fortalt innebærer de nye reglene at du har rett til fullt innsyn i hvilke data som er lagret om deg hos en organisasjon. Du kan kreve at dine personlige opplysninger utleveres til deg eller slettes - helt eller delvis. Dette stiller høye krav til virksomhetene når det kommer til praktisk lagring av data om deg.

Det mest synlige i første omgang er kanskje alle de mail vi mottar der vi...

Sagene Data vokser

Innlegg i Nyhetsbrev | Jun 15, 2018


Sagene Data vokser

Vi er så heldige at vårt gode rykte stadig skaffer oss nye kunder. Vi sender ut svært lite reklame, men stoler på at en fornøyd kunde er en god referanse til naboskolen og at vi på denne måten kan vokse via å gjøre en god jobb. Fra den spede begynnelse rundt år 2000 og frem til i dag hvor vi har 103 skolekunder har vi vokst raskere og raskere og de de siste årene har vi vokst med ca. 10 skolekunder hvert år. I år er intet unntak og denne gangen får vi også vekst i Bergensregionen i tillegg til rundt hovedkontoret i Oslo. Vi er stolte og glade for den tillit våre kunder viser...

Alltid på vakt!

Innlegg i Nyhetsbrev | Jun 15, 2018


Alltid på vakt!

Ettersom de fleste av våre kunder er skoler så forsøker vi å tilpasse oss de varierende behovene disse har gjennom året. Dette betyr at vi avvikler ferier i løpet av sommerferien og at alle er tilbake på jobb 30. juli når nytt skoleår må klargjøres. Perioden frem til skolestart er årets mest hektiske og noe vi alltid ser frem til med skrekkblandet fryd. Vi er klare! :-)

Gjennom sommeren vil vi alltid ha noen på jobb og hver uke har vi en dedikert person med vaktansvar. Så hvis du som er ansatt ved en fast kunde får behov for bistand i sommer kan du kontakte oss på følgende måte...

Sagene Data - i konstant endring

Innlegg i Nyhetsbrev | May 25, 2018


Sagene Data - i konstant endring

IKT er et felt i rask endring. Behovet for IKT-drift endrer seg fra år til år - også på skolene. Sagene Data søker å alltid være oppdatert på alle endringer og tilpasse oss våre kunders endrede behov.

I mange år har vi opplevd at skolene har hatt behov for mer og mer tilstedeværelse fra vår side i takt med at dere har fått mer og mer utstyr. De siste årene har også supportfunksjonen blitt viktigere og viktigere og vi bruker mye tid internt hos oss for å fortsette å være de med mest kompetanse på IKT i skolen. Hver eneste uke har vi intern kursing og erfaringsd...

Oslo: Rammmeavtale IKT-ansvarlig tjenester

Innlegg i Nyhetsbrev | May 25, 2018


Rammeavtale IKT-ansvarlig tjenester Oslo kommune

Sagene Data sin rammeavtale for IKT-driftstjenester i Osloskolen utløper 30.11.2018. UDE har gjennom brev sendt til skolene 24.5.18. bekreftet at det arbeides med ny rammeavtale for å dekke skolenes behov for IKT-drift. Les brevet her.

I brevet antydes det at ny avtale muligens ikke er på plass i det nåværende avtale utløper 30.11.2018. Hvis det blir realiteten må din skole kontakte UDE på/før denne dato og varsle om at dere ønsker å bruke oss til ny avtale er på plass. Alle våre skolekunder har løpende avtaler med 3 måneders oppsigelse, så det ...

Sagene Data i 100!

Innlegg i Nyhetsbrev | Mar 08, 2018


Sagene Data i 100!

Den 1. mars 2018 signerte Sagene Data IKT-driftskunde nummer 100. Vi er veldig ydmyke fordi dette skjer på bakgrunn av gode referanser fra våre kunder og vi er ikke så rent lite stolte! Holmen skole ble vår skole 100. Holmen er en nystartet skole ikke langt fra Holmenkollen som satser på digital kompetanse. Vi står på for at våre første 100 skolekunder skal fortsette å være så fornøyde at de snakker oss inn på de neste 100 skolene. :-) Se tilbakemeldinger fra våre kunder HER.

Lærlinger i Sagene Data

Innlegg i Nyhetsbrev | Mar 08, 2018


Våre flinke lærlinger

Sagene Data har til enhver tid mange lærlinger, og vi er veldig stolte av dem. I skrivende stund er 12 av våre 52 ansatte lærlinger. Våre lærlinger kommer ikke "rett inn fra gata", men blir silet og testet på forhånd. Vi samarbeider med 7 videregående skoler og intervjuer aktuelle kandidater til praksisplass. Av de vi velger vi til praksis kan vi et år senere velge de best egnede kandidater til læreplass. Da VET vi at de er faglige flinke, sosialt kompetente og ivrige arbeidsfolk.

Å ha lærlinger gir oss ungt pågangsmot og oppdatert kompetanse. Samtidig ser vi at vi som fi...

Første post!

Innlegg i Ukategorisert | Dec 05, 2017


Kategorier