MicrosoftTeams-image (9)

Sagene Data er kurs og kompetanse-leverandør inn mot digital undervisningsstøtte.

Våre kursholdere er dyktige pedagoger med mange års erfaring fra læreryrket. Vi kjenner utfordringene i lærerhverdagen Vi bidrar med verktøystøtte i klasserommet og støtter utvikling av undervisningsmetodikken lokalt på skolene, i takt med teknologisk utvikling og fagfornyelsen.

Reel kompetanseheving krever oppfølging over tid.

Med «Sagene Data IKT løft» søker vi, i samarbeid med skolens ledelse, å løfte skolens helhetlige digitale kompetanse gjennom et skoleår. Vi bidrar med innspill til skolens digitale utviklingsplan og kanalvalg, og setter sammen en kursplan basert på målene skolen har. Vi holder kurs i fellestid, på teammøter, på planleggingsdager, og liker aller best å være med inn i klasserommet. Med modellering og undervisningsstøtte.

Populære kurs:

MS Team / Onenote klassenotatblokk

 • Fil og ressursdeling
 • Prosessorientert skriving
 • Faginnhold, oppbygging av ressursbiblioteker
 • Oppgaver og innleveringer
 • Modellering i klasserom
 • Office365 i fag

Minecraft – Koding i fag (Spartaco skriver inn i denne bolken)

 • Praktiske prosjekter i klasserom, modellering
 • Oppfølging av prossesser over tid
 • Objektorientert programmering
 • Kreativt samarbeid

Ipad med 1-1 dekning på grunnskoler

 • Dybdekunnskap i produksjonsapper
 • Mediaprosjekter, kreativt samarbeid
 • Minecraft og koding
 • Modellering i klasserom
 • Kom i gang – praktisk bruk, tips og tricks, fjerne tidstyver
 • Lyd og bilde, appleTV, klasseromstyring

Chromebook og Gsuite

 • Samhandling og interakasjon
 • Google Classroom, eleven i sentrum
 • Lese, skrive og regne
 • Praktiske kodeprosjekter. Microbit, Lego Mindstorms, Minecraft
 • Nettsideproduksjon, informasjonsdeling
 • Blogging

Undervisning i fremtiden (smak på)

 • Oppbygging av skolens teknolab/makerspace
 • Automatisering / roboter
 • Kunstig intelligens
 • Virtuell undervisning
 • Kreative prosjekter, prøve og feile