IKT i Skole

Vårt Oppdrag

Med faste konsulenter bistår vi i driften av alt IKT-utstyr, den strategiske planleggingen og kurser lærere etter din skoles behov. 

MicrosoftTeams-image (10)

Hva vi gjør

Sagene Data er et firma som lever av god kompetanse og gode referanser. Jobben vi gjør for deg skal sørge for at du snakker varmt om oss til naboskolen!

Sagene Data kan skoledrift. Vår erfaring basert på drift av 170 skoler har gitt oss en unik kompetanse. Vi har sett hva som fungerer i praksis på en skole – og hva som ikke fungerer. Vi kan gi råd som ikke bare er basert på tekniske løsninger, men også basert på hva som fungerer i praksis. Vi tilbyr god drift etter ditt behov og innenfor de økonomiske rammer skolen har. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud – det kan være bedre enn du tror!

  • Vi er aktive pådrivere i bruk av digital undervisning.
  • Vi bistår i driften av alt IKT-utstyr.
  • Vi kurser lærerne etter din skoles behov.
  • Vi bistår i den strategiske planleggingen.
  • Vi har faste konsulenter på din skole.

En lærer som IKT-ansvarlig bruker 40% av tiden sin på å drifte skolen. Se hvor mye du sparer ved å ansette en av våre konsulenter. Med oss kan du la lærere være lærere

Eli Handeland Storetveit Skole | Rektor

Av Sagene Data får Storetveit skole hjelp med alle sider av skolens IKT-satsning fra flinke fagfolk. Rimeligere enn ved bruk av en lærer som IKT-ansvarlig. Så kan våre lærere få jobbe som lærere.