Sagene Opplæringsring

Velkommen til Sagene Data´s opplæringskontor for IKT

Vi liker å jobbe med ungt talent og bygger på på lærlingenes egen kreativitet og motivasjon. Hos oss skal lærlingene kjenne at de blir satset på, og at de har frihet under ansvar.

IKT-servicemedarbeidere utdannes for et bredt sett av moderne arbeidsoppgaver. IT driftsfaget omfatter IT drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med bedrifters modernisering av IKT-løsninger og IKT-infrastruktur. Sentrale arbeidsområder er kundebehandling, service, drift av skyløsninger og vedlikehold av maskinvare og nettverk. Vi har også som mål å bidra aktivt til økt bruk av digital undervisning i skolen.

Læretiden hos Opplæringskontoret kan inkludere læretid hos både skoler og bedrifter. Som lærling får du opplæring både på arbeidsplassen, på lærlingesamlinger og kontinuerlig via kompetansenettverket vi har bygd opp rundt MS Teams. Du vil ha utstrakt kontakt med andre mennesker på alle nivåer. For å løse problemer som brukeren har, vil det være viktig med gode evner til å kommunisere. Yrket legger særlig vekt på systematisk og nøyaktig arbeid, både selvstendig og i samarbeid med andre.

Team SD

I IT utviklerfaget får lærlingene praktisert å planlegge, utvikle, designe og integrere fleksible løsninger for et samfunn og for bedrifter som er avhengige av sikre, stabile IT-løsninger. Vi lager spennende websider og apper, og nyttiggjør oss de mest moderne verktøyene som feks chatGPT.

Gears SD

Vårt opplæringskontor skiller seg ut ved tett personlig kontakt og profesjonell oppfølging av våre lærlinger. Sentralt står de månedlige lærlingesamlingene gjennom Sagene Opplæringsring. Her gjennomføres workshops opp mot kompetansemålene i fagplanen, og lærlingene har erfaringsdeling og refleksjonsoppgaver. Sentralt står også øving opp mot fagprøve og kommunikasjonstrening/presentasjon. Lærlingene tilbys også stoff for videre fordypning i etterkant av samlingene, og mulighet for minst en sertifisering i løpet av læretiden.

Bli lærling Søk her

Bli Lærling
Bli Lærebedrift

Torger J. Yri Daglig leder / Gründer

Vi tilbyr fagopplæring av høy standard og en læretid med spennende muligheter.