Opplæringskontoret for IKT


Vi liker å jobbe med ungt talent og bygger på på lærlingenes egen kreativitet og motivasjon.
Hos oss skal lærlingene kjenne at de blir satset på, og at de har frihet under ansvar.


IKT-servicemedarbeidere utdannes for et bredt sett av moderne arbeidsoppgaver. IKT-servicefaget omfatter IT drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med bedrifters modernisering av IKT-løsninger og IKT-infrastruktur. Sentrale arbeidsområder er kundebehandling, service, drift av skyløsninger og vedlikehold av maskinvare og nettverk. Vi har også som mål å bidra aktivt til økt bruk av digital undervisning i skolen.


Læretiden hos Opplæringskontoret kan inkludere læretid hos både skoler og bedrifter. Som lærling får du opplæring både på arbeidsplassen, på lærlingesamlinger og kontinuerlig via kompetansenettverket vi har bygd opp rundt MS Teams. Du vil ha utstrakt kontakt med andre mennesker på alle nivåer. For å løse problemer som brukeren har, vil det være viktig med gode evner til å kommunisere. Yrket legger særlig vekt på systematisk og nøyaktig arbeid, både selvstendig og i samarbeid med andre.


Vårt opplæringskontor skiller seg ut ved tett personlig kontakt og profesjonell oppfølging av våre lærlinger. Sentralt står de månedlige lærlingesamlingene gjennom Sagene Opplæringsring. Her gjennomføres workshops opp mot kompetansemålene i fagplanen, og lærlingene har erfaringsdeling og refleksjonsoppgaver. Sentralt står også øving opp mot fagprøve og kommunikasjonstrening/presentasjon. Lærlingene tilbys også stoff for videre fordypning i etterkant av samlingene, og mulighet for minst en sertifisering i løpet av læretiden


Fagbrev Sagenene Data AS

Innovativ verktøystøtte i dybdeprosjekter

Fagfornyingen i skolen setter krav til IT baserte dybdeprosjekter. Vi tilbyr verktøystøtte til prosjekter opp mot kompetansemålene i naturfag og tverrfaglige prosjekter.


Vi har tilpasset sett av VR briller med pedagogisk innhold fra 3DL som vi klargjør og tilrettelegger for sømløs bruk i undervisningsprosjekter. Vi deler vår kompetanse på praktisk undervisningsbruk av LMS, Gsuite, Office365, Teams, klassenotatblokk og multimedieverktøy.


Les mer...


Kontakt oss

Navn kan ikke stå tomt.
Epost er tomt eller ugyldig format.
Emne kan ikke stå tomt.
Melding kan ikke stå tomt.