Kurs og kompetanse

Eivind kurs desaturated masked

Sagene Data tilbyr digitalt kompetanseløft tilpasset skolens årshjul, slik at vi tilpasser kurstidene til lærerens tidsplan.

Hovedmål for prosjektet er å bidra til at lærerne får optimal flyt i undervisningen. Vi vil bidra til trygghet og glede under bruk av kreative digitale verktøy i klasserommet.

Vi tar utgangspunkt i planleggingsdag før skolestart, og følger opp gjennom året med mindre samlinger,  e-læring, mikrolæring og praktisk støtte inn i klasserommet.

Våre digitalpedagoger har lærer-bakgrunn og lang erfaring med kursporsjekter på norske skoler.

Aktuelle tema:
– Pedagogisk bruk av Microsoft 365, Onenote og Teams
– Underveisvurdering og sammenstilling av elevkommentarer og karakterer
– Dybdeprosjekter med moderne verktøy

Bestiller du kursprosjekter av oss, vil skolen også ha tilgang til vårt utlånsutstyr som feks komplett VR utstyr, droner og microbit. Vi er også behjelpelige med arrangere elevkonkurranser i Minecraft, og dele relevante lærestier i dybdeprosjekter

Kurs/Kompetanse Hva vi gjør

Vi liker å jobbe med ungt talent og bygger på på lærlingenes egen kreativitet og motivasjon. Hos oss skal lærlingene kjenne at de blir satset på, og at de har frihet under ansvar.

Sagene Data tilbyr kurs og kompetanseprosjekter innenfor MS Office, Google Education og ulike undervisnings og administrasjonssystemer. Våre kurs er alltid basert på analyse av behov og erfaringsgrunnlag hos kundene, og tilrettelegges for god arbeidsflyt og effektiv informasjonshåndtering.

Endring er en del av læringsprosessen. Vi kan hjelpe deg til å møte de endringene på best mulig måte!

Visjon

Vi bygger en lærende kultur. I en konsulents arbeidshverdag skal vedkommende både lære noe nytt, og lære det videre bort til kunder og kollegaer. Dette for å bidra til at våre skolekunder skal tenke på IKT-verktøy, nye funksjoner og ny metodikk som noe spennende og effektivt.

Vårt oppdrag

I vår bedriftsfilosofi vektlegger vi å være en lærende bedrift som gir pedagogisk support. Vår støtte skal gi våre kunder og samarbeidspartnere ny kunnskap og høyere kompetanse. Vi skal alle lære noe nytt hver dag, og hver medarbeider har eget opplæringsprogram.