Kurs og kompetanse

Eivind kurs desaturated masked

Sagene Data tilbyr digitalt kompetanseløft tilpasset skolens årshjul, slik at vi tilpasser kurstidene til lærerens tidsplan.

Hovedmål for prosjektet er å bidra til at lærerne får optimal flyt i undervisningen. Vi vil bidra til trygghet og glede under bruk av kreative digitale verktøy i klasserommet.

Vi tar utgangspunkt i planleggingsdag før skolestart, og følger opp gjennom året med mindre samlinger,  e-læring, mikrolæring og praktisk støtte inn i klasserommet.

Våre digitalpedagoger har lærer-bakgrunn og lang erfaring med kursporsjekter på norske skoler.

Aktuelle tema:
– Pedagogisk bruk av Microsoft 365, Onenote og Teams
– Underveisvurdering og sammenstilling av elevkommentarer og karakterer
– Dybdeprosjekter med moderne verktøy

Bestiller du kursprosjekter av oss, vil skolen også ha tilgang til vårt utlånsutstyr som feks komplett VR utstyr, droner og microbit. Vi er også behjelpelige med arrangere elevkonkurranser i Minecraft, og dele relevante lærestier i dybdeprosjekter

Kunstig Intelligens i undervisningen (KI Osloskolen/CoPilot) 

I dette kurset tilpasset en fellestid så vil du som lærer få et innblikk og en grunnopplæring i hvordan du kan bruke KI Osloskolen/CoPilot som en sparringspartner til å lage gode undervisningsopplegg i ulike temaer. Vi løfter også bekymringen mange lærere har rundt elevens bruk av KI i forbindelse med skriftlige innleveringer og eksamen.  

Dette kurset er Workshop-basert og alle jobber med å teste ut verktøyet i på det faget og trinnet du er lærer på. 

Dette er kurs 1 av 3. (Kurs 2 og 3 er for de som ønsker viderekommen opplæring) 

book-gdf61c5a89_1280

OneNote klassenotatblokk i undervisningen 

OneNote er et program som har tatt skolen med storm de siste årene med sine elegante bruksområder i undervisningen. OneNote kan sees på som elevens digitale kladdebøker basert på fag eller emner – alt etter hvordan læreren ønsker den skal brukes. I dette kurset ser vi på ulike måter å strukturere innholdet, samt bruksområdene der OneNote klassenotatblokk er hensiktsmessig å bruke til oppgaver og vurderinger.  

Internet of Things (IoT) 

Dette er et foredrag som tar for seg hvordan snakke med elever om sosiale medier, mental helse og prestasjonskultur på mange ulike plattformer og arenaer. Deltakerne vil være aktivt deltakende i ulike caser som skal jobbes med gjennom foredraget.  

Minecraft i undervisningen 

Dette er et basiskurs i hvordan læreren setter opp verdener som er trygge for elevene å spille i. Det vil bli gitt grunnleggende opplæring i hvordan man spiller, og tips og triks på gode startverdener og pedagogiske opplegg man kan bruke sammen med klassen.  

Dette er kurs 1 av 3. (Kurs 2 og 3 er for de som ønsker viderekommen opplæring) 

Overordnet Microsoft 365 – Innsikt og oversikt 

I dette kurset tar vi et overblikk på økosystemet Microsoft 365 og de mest brukte applikasjonene du vil møte på som lærer. Fokusområdene vil være filbehandling i SharePoint, kommunikasjon/struktur i Teams og OneNote for personalet og lærere/elever.  

Team SD

Tilgjenglighetsvertøy i Microsoft 365 

I dette kurset ser vi på de innbygde tilgjengelighetsverktøyene som er innebygd i Windows OS og Microsoft 365. Dette er verktøy bygget for lærere og elever som har ulike utfordringer som syn/hørsel, eller har utfordringer med lese- og skrivevansker slik at de trenger assistanse i form av talesynteser og diktering. Det er også et godt verktøy i form av oversettingsfunksjoner for elever og foresatte som er to-språklige.  

Kurs/Kompetanse Visjon

Vi bygger en lærende kultur. I en konsulents arbeidshverdag skal vedkommende både lære noe nytt, og lære det videre bort til kunder og kollegaer. Dette for å bidra til at våre skolekunder skal tenke på IKT-verktøy, nye funksjoner og ny metodikk som noe spennende og effektivt.

Vårt oppdrag

I vår bedriftsfilosofi vektlegger vi å være en lærende bedrift som gir pedagogisk support. Vår støtte skal gi våre kunder og samarbeidspartnere ny kunnskap og høyere kompetanse. Vi skal alle lære noe nytt hver dag, og hver medarbeider har eget opplæringsprogram.

Meny for enkeltstående kurs: 

Våre erfaringer viser at for at digitale kompetanseløft i en organisasjon skal ha en effekt, så krever det tid og at man jobber målrettet med det gjennom perioden. Samtidig så vet vi også at fellestider på en skole i Osloskolen blir fylt opp med mye annet, slik at vi også tilbyr enkeltstående kurs i programmer/emner dere ønsker å lære mer om. 

Eivind web 1 ratio

Jobb smart med Microsoft 365 – for ledelsen. 

Vi har utviklet en workshop på 1-2 timer rettet mot ledelsen i Microsoft 365 der fokuset vil være å effektivisere arbeidsflyten på tvers av SIKT-løsningen og Intern/Sikker sone.  

Etter at fase 4 migreringen kom på plass i SIKT så er det nå enklere å for en person i administrasjonen å jobbe med MS-Office løsningene direkte fra skrivebordet uten å være pålogget Intern eller Sikker sone. Vi bistår med å demonstrere og sette opp PC-ene deres slik at dere enklere vil finne filer i SharePoint, snarveier til administrasjonssystemer, utskrift m.m. 

Typiske temaer vil være: 

 • SharePoint, Teams og Outlook 
 • Citrix Workspace 
 • Utskrift Intern/Sikker sone 
 • Oversikt over hvor man gjør hva 

Microsoft Teams i undervisningen 

Microsoft Teams har utviklet seg til å bli selve navet i Microsoft 365, og i dette kurset vil vi demonstrere hvordan man som lærer kan kommunisere med elevgruppa i form av beskjeder/ direktemeldinger og hvordan man kan bruke det innebygde oppgaveverktøyet til å dele ut og samle inn besvarelser fra elevene med kommentarer og fremovermeldinger. Vi vil også vise hvordan man kan bruke innebygde funksjoner som Lesefremdrift som er et program som er veldig nyttig i språkfagene og i leseopplæringen.  

searchengines

Kompetanseprosjekt (6 – 8 samlinger gjennom skoleåret) 

Sagene Data tilbyr kompetanseprosjekter og enkeltstående kurs innenfor Microsoft 365 og ulike undervisnings og administrasjonssystemer. Våre kurs er alltid basert på analyse av behov og erfaringsgrunnlag hos kundene, og tilrettelegges for god arbeidsflyt og effektiv informasjonshåndtering. 

Vi har tatt dialog med kunde i forkant slik at vi sammen skreddersyr en kurspakke som er klasseromsnært og relevant slik at lærer kan ta i bruk metodikken i klasserommet allerede neste dag.  

I tillegg til tilbyr vi rådgivning innen struktur i Microsoft 365 rettet mot ledelsen og IKT-grupper på skolen. Der utvikler vi sammen en strukturering av SharePoint og Teams slik at brukerne får en tydelig kanalstrategi og orden på hvor de finner det de trenger for å gjøre jobben sin mest mulig effektivt. Ved å gjøre dette i forkant av kompetanseheving hos lærerne og elevene har vi erfart er en god kombinasjon.  

Typiske temaer i et kompetanseprosjekt: 

 • AI / copilot / ChatBotter i undervisningen 
 • Teams – Oppgaveverktøy (Opprette, tildele og samle inn ulike oppgavetyper. Formativ/summativ vurdering). Andre muligheter i Klasse-Teams man kanskje ikke visste om. 
 • OneNote?– Administrering av klassenotatblokker, grunnleggende funksjoner man bør vite om og beherske, vurdering i OneNote, rike og åpne oppgaver. Tips & tricks. 
 • Internet of things – Hvordan snakke med elever om sosiale medier, mental helse, prestasjonskultur på mange ulike plattformer. 
 • SMART skjermer / lyd/bilde – Gi opplæring og vise muligheter som ligger i tavleprogramvaren og JAMF teacher 
 • MineCraft og koding – Inspirasjonsøkt om hvilke muligheter som ligger i skoleversjonen av MineCraft. Forslag til undervisningsopplegg og elevkonkurranser. 
 • Tilgjengelighetsverktøy – LingDys, Engasjerende leser, talesynteser i Microsoft365, oversetter m.m.