Skole


Sagene Data er et firma som lever av god kompetanse og gode referanser. Jobben vi gjør for deg skal sørge for at du snakker varmt om oss til naboskolen!


Hva gjør vi?

Sagene Data kan skoledrift. Vår erfaring basert på drift av 150 skoler har gitt oss en unik kompetanse. Vi har sett hva som fungerer i praksis på en skole – og hva som ikke fungerer. Vi kan gi råd som ikke bare er basert på tekniske løsninger, men også basert på hva som fungerer i praksis på en skole. Vi tilbyr god drift etter ditt behov og innenfor de økonomiske rammer skolen har. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud – det kan være bedre enn du tror!


 • Vi er aktive pådrivere i bruk av digital undervisning.
 • Vi bistår i driften av alt IKT-utstyr.
 • Vi kurser lærerene etter din skoles behov.
 • Vi bistår i den strategiske planleggingen.
 • Vi har faste konsulenter på din skole.

Økonomiske fordeler

Gjennomsnittslønn for grunnskolelærere er 562 200,- (kilde: utdanning.no). Inkludert alle sosiale utgifter vil skolens utgift til en lærerutdannet IKT-ansvarlig dermed bli ca. 786 800,-. Hvis læreren bruker 40 % av tiden på å drifte skolens IKT-utstyr vil skolen dermed ha en reel utgift til drift på 272 000,- (og en overarbeidet lærer!). Sannsynligvis tjener din IKT-ansvarlig betydelig mer. Her kan du se et eksempel på en person med fullt IKT-ansvar på en skole med 400 elever og 200 maskiner.


Lærer 40% Sagene Data Besparelse
314 720 kr 284 220 kr 30 500 kr

Innovativ verktøystøtte i dybdeprosjekter

Fagfornyingen i skolen setter krav til IT baserte dybdeprosjekter. Vi tilbyr verktøystøtte til prosjekter opp mot kompetansemålene i naturfag og tverrfaglige prosjekter.


Vi har tilpasset sett av VR briller med pedagogisk innhold fra 3DL som vi klargjør og tilrettelegger for sømløs bruk i undervisningsprosjekter. Vi deler vår kompetanse på praktisk undervisningsbruk av LMS, Gsuite, Office365, Teams, klassenotatblokk og multimedieverktøy.


Les mer...Sagene Data er en lærende bedrift

I vår bedriftsfilosofi vektlegger vi å være en lærende bedrift som gir pedagogisk support. Vår støtte skal gi våre kunder og samarbeidspartnere ny kunnskap og høyere kompetanse. Vi skal alle lære noe nytt hver dag, og hver medarbeider har eget opplæringsprogram.


Sagene Opplæringsring er organisert i vårt datterselskap Opplæringskontoret for IKT.


Les mer...Fornøydhet

Vi i Sagene Data er veldig ydmyke ovenfor de tilbakemeldinger våre kunder gir oss. Det er fornøyde kunder som sørger for å spre et godt rykte og ikke minst er det fornøyde kunder som forblir kunder.


Mot slutten av hvert år gjennomfører vi en kundetilfredshetsundersøkelse mot alle våre skolekunder. Vi stiller 3 enkle spørsmål der vi ber våre brukere gi oss terningkast på jobben vi gjør (6 er beste karakter). Her er resultatet:


Av Sagene Data får Storetveit skole hjelp med alle sider av skolens IKT-satsning fra flinke fagfolk. Rimeligere enn ved bruk av en lærer som IKT-ansvarlig. Så kan våre lærere få jobbe som lærere.

Storetveit skole

Eli Handeland

Rektor


Sagene Data tilbyr innovativ verktøystøtte i dybdeprosjekter

Fagfornyingen i skolen setter krav til IT baserte dybdeprosjekter. Vi tilbyr verktøystøtte til prosjekter opp mot kompetansemålene i naturfag og tverrfaglige prosjekter.

Vi har tilpasset sett av VR briller med pedagogisk innhold fra 3DL som vi klargjør og tilrettelegger for sømløs bruk i undervisningsprosjekter. Vi deler vår kompetanse på praktisk undervisningsbruk av LMS, Gsuite, Office365, Teams, klassenotatblokk og multimedieverktøy.

Sagene Data demonstrer og lærer opp aktuelle lærerteam i verktøybruk, og planlegger 2-4 ukers prosjekt sammen med faglærere. Vi bistår inne i klasserommet og remote med underveisvurdering og teknisk støtte.

Oppgavene skal deles ut i Classroom eller annet LMS. Elevarbeid skal dokumenteres med video/lyd/bilde og presenteres i Google Sites. Og kommuniseres videre via web/sosiale media. Sentrale deler av faglig innhold skal utforskes i 3D via VR briller. Elevene inviteres til faglige konkuranser og quiz i den virtuelle verden.

Prosjektene har som underliggende mål å utvikle skolens bruk av digitale verktøy og moderne undervisningsverktøy, samt øke elevens forståelse og forhold til egen læring. Vi bidrar aktivt med å stimulere elevenes mestringsfølelse og læringsinteresse.

Forslag til populære prosjekter som tilpasses skole/elevgruppe sammen med faglærerne:

 1. Utforskning av anatomi, kroppens oppbygning og funksjoner
  1. Cellens oppbygning / DNA
  2. Organer og organismer
  3. Kroppens nerver og elektriske system
  4. Skader og reparasjoner
  5. Reproduksjon og gener

 2. Utforskning av jorda og universet
  1. Jordas oppbygning
  2. Atmosfære og værsystemer
  3. Utfoskning av universet
  4. Besøk på romstasjonen ISS
  5. Fotosyntese og energiutveksling

 3. Anvendt bruk av teknologi
  1. Hva er kunstig intelligens (praktisk eksempel)
  2. Utforskning av VR/AR
  3. 3D utforming og print
  4. Sensorer og robotics
  5. Konkurranse og quiz

 4. Grønn fremtid
  1. Bærekraftig utvikling og økosystemer
  2. Drivhuseffekten
  3. Energi og forbruk
  4. Bekjempelse av foruresnsning
  5. Prosjekt plast
   1. Oppbygning og nedbrytning
   2. Praktisk arbeid opp mot innsamling og redusert bruk lokalt og globalt

Digitale ferdigheter i naturfag er å kunne bruke digitale verktøy til å utforske, registrere, beregne, visualisere, programmere, modellere, dokumentere og publisere data fra forsøk, feltarbeid og andres studier. Digitale ferdigheter er også å bruke søkeverktøy, beherske søkestrategier, kritisk vurdere kilder og velge ut relevant informasjon om naturfaglige tema. Utviklingen av digitale ferdigheter i naturfag går fra å kunne bruke enkle digitale verktøy til å i økende grad kunne utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy og kilder.

Kontakt oss

Navn kan ikke stå tomt.
Epost er tomt eller ugyldig format.
Emne kan ikke stå tomt.
Melding kan ikke stå tomt.