Sagene Data - i konstant endring

Publisert: 25 May, 2018
Kategori: Nyhetsbrev


Sagene Data - i konstant endring

IKT er et felt i rask endring. Behovet for IKT-drift endrer seg fra år til år - også på skolene. Sagene Data søker å alltid være oppdatert på alle endringer og tilpasse oss våre kunders endrede behov.

I mange år har vi opplevd at skolene har hatt behov for mer og mer tilstedeværelse fra vår side i takt med at dere har fått mer og mer utstyr. De siste årene har også supportfunksjonen blitt viktigere og viktigere og vi bruker mye tid internt hos oss for å fortsette å være de med mest kompetanse på IKT i skolen. Hver eneste uke har vi intern kursing og erfaringsdeling og dette gjør oss til et kraftsentrum i krysningspunktet IT, pedagogisk programvare og pedagogisk støtte. Vi hjelper våre 102 skolekunder til å lære av hverandre, gode erfaringer like mye som dårlige erfaringer, og på denne måten får skolene brukt sine ressurser effektivt og der det teller - ute hos elevene.

Vårt firma er bygd opp for å jobbe med IKT-drift på skoler og i dag har vi 55 ansatte med unik kompetanse innen skoledrift. Vi er et unikt "IKT-i-skolen-miljø". Best kompetanse, best pris - nå og i fremtiden.

Sagene Data er i konstant endring og vi kommer til å tilpasse oss din skoles behov samme hvordan det behovet måtte endre seg.